Master-cook
Ilość produktów: 0
Suma: 0,00 zł

Regulamin

Regulamin sklepu przyprawypremium.pl obowiązujący od 25.12.2014 r.

Regulamin jest udostępniany klientowi przed zawarciem umowy w taki sposób, aby mógł on go przechowywać w zwykłym toku czynności. Przed dokonaniem zakupów prosimy o zapoznanie się z jego treścią. 

Sklep internetowy działający pod adresem www.przyprawypremium.pl (dalej zwany: „Sklep”) prowadzony jest przez Master Cook Polska Sp. z o. o.  Sp. k. (dalej zwana: „Spółką”), z siedzibą przy al. Wojska Polskiego 42B, 05-800 Pruszków.

 

I. Informacje ogólne.

 1. Regulamin określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów przez sklep internetowy przyprawypremium.pl
 2. Przed rejestracją i złożeniem zamówienia zostaną Państwo poproszeni o potwierdzenie zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz akceptację jego warunków.
 3. Jeżeli dla danej promocji zostanie sporządzony odrębny regulamin przed złożeniem zamówienia na produkty promocyjne mogą Państwo zostać poproszeni o potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Promocji oraz akceptację jego postanowień.
 4. Umowy sprzedaży towarów zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 5. Wszystkie ceny podane w ofercie zawierają podatek VAT.
 6. Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się w sklepie internetowym przyprawypremium.pl są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentowania na innych stronach internetowych bez naszej zgody.

 

 1. Wszelkie znaki towarowe i nazwy zostały wykorzystane wyłącznie w celach prezentacji produktów i są własnością producentów.

 

II. Rejestracja klientów.

 1. Złożenie zamówienia możliwe jest po zarejestrowaniu użytkownika. Możliwe jest także złożenie zamówienia bez rejestracji.  Rejestracja jest dobrowolna, bezpłatna i odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie Sklepu.
 2. W wyniku rejestracji dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za uprzednim potwierdzeniem przez klienta zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz akceptacją jego warunków.
 3. Rejestracji mogą dokonać osoby fizyczne (powyżej 13 roku życia) i podmioty gospodarcze.
 4. Podczas rejestracji należy podać poprawne i prawdziwe dane. Sklep może w każdym czasie dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych podanych przez klienta. W razie podania danych wzbudzających uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub prawdziwości, w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych, Sklep może wezwać klienta do poprawienia danych poprzez wysłanie informacji na podany adres e-mail lub telefonicznie. Sklep może odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy w razie niepoprawienia danych przez klienta mimo wezwania.
 5. Dane osobowe klientów zbierane są wyłącznie na potrzeby sklepu i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy oraz marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, jeżeli przetwarzanie danych osobowych w ten sposób nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
 6. Po zakończeniu rejestracji klient uzyskuje dostęp do indywidualnego Konta klienta umożliwiającego dokonywanie zakupów w sklepie po zalogowaniu.
 7. Klient może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez usunięcie konta klienta lub wysłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@przyprawypremium.pl
 8. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie odnosi żadnego skutku w stosunku do zawartych umów sprzedaży, chyba że Sklep i strony zgodnie postanowią inaczej.

 

III. Procedura składania i realizacji zamówień.

 1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę przyprawypremium.pl przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Zamówienia realizowane są w dni robocze w godzinach 8.00-16.00.
 3. Zamówienia realizowane są na terenie Polski oraz Unii Europejskiej.
 4. Po złożeniu zamówienia klient, na podany przez siebie adres e-mail, otrzymuje wiadomość zwrotną z informacją o wpłynięciu zamówienia wraz z jego numerem.
 5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy handlowej z przyprawypremium.pl i akceptacją niniejszego regulaminu.
 6. Standardowo zamówienia realizowane są w terminie do 3 (trzech) dni roboczych, chyba że w opisie produktu wskazano inny termin realizacji.
 7. Jeżeli zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane z tego powodu, iż towar jest niedostępny w magazynie lub u dostawców sklepu klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 8. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu lub wycofać je w całości do momentu potwierdzenia zrealizowania zamówienia. Aby dokonać zmian lub anulować zamówienia należy to uczynić drogą telefoniczną nr +48 885 807 007 lub mailową na adres sklep@przyprawypremium.pl
 9. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów.
 

IV. Wysyłka i płatność. 

Istnieją dwie możliwości otrzymania zamówionych na naszej stronie produktów:

A. Przesyłka po wpłacie na konto

Płatności należy dokonać na podane poniżej konto w tytule przelewu wpisując numer zamówienia lub inne dane umożliwiające skojarzenie wpłaty z zamówieniem.

Dane do przelewu:

Reiffeisen Polbank Polska S.A.

Master Cook Polska Sp. z o. o.  Sp. k. ,

al. Wojska Polskiego 42B, 05-800 Pruszków

nr konta: 71175000090000000027177247

 

 B. Przesyłka po płatności kartą lub przelewem on-line

Opłaty za przesyłkę możesz dokonać kartą lub przelewem on-line, korzystając platformy PayU, na którą Klient zostaje automatycznie przekierowany po wyborze tej formy płatności. Operatorem kart płatniczych jest PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej

NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444. za pomocą którego jest dokonywana płatność.

Zamówienie opłacone przez PayU SA może zostać zrealizowane za pomocą przesyłki pocztowej priorytetowej krajowej lub zagranicznej oraz przesyłki kurierskiej. 

Pełen cennik oraz czas realizacji dostawy znajduje się na stronie przyprawypremium.pl w zakładce  Wysyłka i Płatności.

 

 V. Czas realizacji zamówienia

Na czas realizacji zamówienia składa się czas przygotowania towaru do wysyłki oraz czas dostarczenia samej wysyłki przez kuriera lub Pocztę Polską. Czas przygotowania towaru do wysyłki trwa maksymalnie 24 godziny. Czas realizacji zamówienia w dni robocze wynosi 48 godzin od momentu złożenia zamówienia w sklepie. Zamówienia złożone w dniach wolnych od pracy są realizowane w ciągu następujących 2 dni roboczych.

 

VI. Czas dostawy

Czas dostawy wynosi maksymalnie 24 godziny od przygotowania towaru do wysyłki. Czas dostawy może się wydłużyć w przypadku przypadających dni ustawowo wolnych od pracy i świąt. Podany czas wysyłki dotyczy dostawy na terenie Polski. 

 

VII. Koszty przesyłek

Ceny wysyłki zamówionego towaru są uzależnione od całkowitej wagi produktów. Za dostawę opłata pobierana jest całościowo za wszystkie produkty znajdujące się w danym zamówieniu.

Cena za dostawę realizowaną przez Pocztę Polską wynosi:

od 5 kg = 12.6 zł
od 10 kg = 16.67 zł
od 20 kg = 20.73 zł
od 30 kg = 24.8 zł

Cena za dostawę realizowaną przez firmę kurierską K-EX wynosi:

od 1 kg = 11.1 zł
od 5 kg = 12.5 zł
od 30 kg = 13.9 zł

 

 VIII.   Zwrot zamówionego towaru

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumenta oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.), ustawą kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed upływem ww. terminu.
 2. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany odesłać towar niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od sprzedającego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty, a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną.
 3. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru zwrot nie zostanie uznany.
 4. Zwrot zapłaconej przez konsumenta kwoty zostanie dokonany przelewem na wskazany przez niego konto bankowe w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Sklep pisemnego oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy.
 5. Koszt odesłania towaru od konsumenta do Sklepu nie podlega zwrotowi.
 6. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych na koszt adresata lub za pobraniem. 

IX. Reklamacje zamówionego towaru

 1. W przypadku stwierdzenia wady naszego wyrobu prosimy o przesłanie produktu wraz z paragonem (nie jest on jednak konieczny) listem poleconym na adres Spółki wraz z opisem wady zawierającym numer zamówienia. Prosimy również o podanie adresu, na który mamy odesłać towar.
 2. W przypadku negatywnie rozpatrzonej reklamacji produkty zostaną przesłane do Klienta wyłącznie na jego życzenie.
 3. Okres rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 (czternaście) dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki z reklamowanym produktem.

4. Reklamowane produkty należy przesłać na adres siedziby Spółki, tj.:  Master Cook Polska Sp. z o. o.  Sp. k. , al. Wojska Polskiego 42B, 05-800 Pruszków.

  

X. Uwagi końcowe

1. Wszelkie zapytania dotyczące produktów dostępnych w asortymencie sklepu przyprawypremium.pl oraz dotyczące dostępności produktów nieznajdujących się w aktualnej ofercie sklepu należy kierować droga mailową na adres firmy.

 

Zapisz się do newslettera
Akceptuję regulamin serwisu