Master-cook
Ilość produktów: 0
Suma: 0,00 zł

Zwroty i reklamacje

Zwrot zamówionego towaru

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumenta oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.), ustawą kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed upływem ww. terminu.
  2. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany odesłać towar niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od sprzedającego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty, a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną.
  3. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru zwrot nie zostanie uznany.
  4. Zwrot zapłaconej przez konsumenta kwoty zostanie dokonany przelewem na wskazany przez niego konto bankowe w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Sklep pisemnego oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy.
  5. Koszt odesłania towaru od konsumenta do Sklepu nie podlega zwrotowi.
  6. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych na koszt adresata lub za pobraniem. 

Reklamacje zamówionego towaru

  1. W przypadku stwierdzenia wady naszego wyrobu prosimy o przesłanie produktu wraz z paragonem (nie jest on jednak konieczny) listem poleconym na adres Spółki wraz z opisem wady zawierającym numer zamówienia. Prosimy również o podanie adresu, na który mamy odesłać towar.
  2. W przypadku negatywnie rozpatrzonej reklamacji produkty zostaną przesłane do Klienta wyłącznie na jego życzenie.
  3. Okres rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 (czternaście) dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki z reklamowanym produktem.

       4. Reklamowane produkty należy przesłać na adres siedziby Spółki, tj.:  Master Cook Polska Sp. z o. o.  Sp. k. , al. Wojska Polskiego 42B, 05-800 Pruszków.

Zapisz się do newslettera
Akceptuję regulamin serwisu